Як заробити майже в два рази більше ніж на депозитах? Розглянемо інвестиційну пропозицію від групи компаній AcessFinance.

Корпоративні облігації — цінні папери, які випускають компанії з метою залучення коштів. Купуючи корпоративні облігації, інвестор фактично надає позику, а в обмін отримує періодичні виплати процентів (купонів) та повернення номінальної вартості облігації після закінчення її терміну дії.

Щоб максимально ефективно інвестувати в корпоративні облігації, важливо розуміти ризики, пов'язані з таким видом інвестицій. До основних ризиків належать:

 • Кредитний ризик - ризик невиплати компанією боргу.
 • Ризик ліквідності - можливість виникнення труднощів з продажем облігації.
 • Ринковий ризик - зміна вартості облігації через коливання ринкових процентних ставок.

AcessFinance - група фінансових компаній, до якої входять:

 • CardService - компанія, що спеціалізується на обслуговуванні програм кредитування фізичних осіб за технологією private label credit cards - карток лояльності магазинів з кредитною лінією для постійного покупця.
 • CreditService - швидкі кредити для фізичних осіб.
 • FastFinance - видача авто в лізинг.
 • BizFinance - кредитування малого бізнесу.

Пропозиція для інвестора

Компанія залучає кошти від роздрібних інвесторів через випуск облігацій. Зараз доступні випуски від BizFinance, FastFinance та CreditService.

Доступні випуски облігацій групи компаній AcessFinance.

Параметри облігацій ТОВ Фастфінанс, серія B та Кредитсервіс, серія F:

 • Номінальна дохідність: 28% на перші 4 відсоткові періоди (перший рік). Далі відсоткова ставка встановлюється за рішенням директора, виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути нижчою ніж 5% річних та більшою 35% річних.
 • Мінімальний термін інвестицій: 6 місяців.
 • Максимальний термін інвестицій обмежений строком погашення паперів. Наприклад CreditService серії F погашення в кінці 2028 року.
 • Мінімальна сума інвестиції: від ~1 000 грн (ціна 1 облігації + накопичений купонний дохід).
 • Періодичність купонних виплат: раз в квартал.

Дохід по корпоративним облігаціям оподатковується по ставці 18% +1,5% від суми доходу.

Ризики для інвестора

На відміну від ОВДП та депозитів корпоративні облігації не гарантуються державою. Треба ретельно перевіряти фінансові показники компанії, скільки вона працює на ринку так як виконує свої зобов'язання перед інвесторами.

Перевіривши відкриті дані я не знайшов інформацію щодо затримок по виплатам купонів по облігаціям групи компаній AcessFinance. З фінансовими показниками можна ознайомитися на сайті кожної окремої компанії в розділі Документи. Також там присутні аудиторські та інші звіти.

Давайте перевіримо фінансовий звіт за 2022 рік компанії CreditService та порівняємо показники за попередній звітний період:

 • Необоротні активи зменшилися з 11,829 до 8,028 до млн грн.
 • Оборотні активи збільшилися з 58,891 до 60,639 млн грн.
 • Власний капітал трохи збільшився, з 15,717 до 15,893 млн грн.
 • Поточні зобов'язання зменшилися з 13,205 до 9,021 млн грн.

Звіт про прибутки та збитки:

 • Чистий дохід 41,572 млн грн, що значно більше ніж у попередньому році - 27,154 млн грн.
 • Валовий прибуток збільшився з 26,483 до 41,361 млн. грн.
 • Чистий фінансовий результат (прибуток) після врахування всіх витрат та податків становить 14,199 млн грн., що є значним покращенням порівняно з 8,804 млн грн. в попередньому році.

Висновки: зростання прибутку, збільшення оборотних активів може свідчити про ефективне управління, водночас в самому звіті зазначається, що "Товариство в 2022 році визнало значні кредитні втрати - обсяги відрахування в резерви під кредити становлять 31338 тис. грн або 43% кредитного портфеля на 31.12.2022 року.... Станом на 31.12.2022 р сформований резерв збитків у розмірі 43% від розміру кредитного портфелю. Наскільки факт військової агресії Російської Федерації проти України матиме значний вплив на результати подальшої діяльності Товариства залежить від терміну дії військової агресії, який наразі невідомий на сьогодні.".

Чекаємо публікацію фінансового звіту за 2023 рік щоб порівняти показники за останні роки в динаміці та оцінити вплив воєнного стану на показники компанії.

Як придбати облігації?

Облігації можна придбати відкривши рахунок у брокера Універ або bond.ua

Облігації FastFinance у додатку Bond.ua.
Комісії за відкриття, обслуговування рахунку, виплату купонів, поповнення та виведення коштів відсутні. З відмінностей Універ та bond.ua - у першого тільки веб сайт, у другого тільки мобільний застосунок.

Як придбати облігації з прив'язкою до курсу долару

Облігації тільки гривневі, але за бажанням вам можуть зробити привʼязку до курсу долару окремим договором терміном на 1 рік. Підходять облігації ТОВ Фастфінанс або Азурро Фінанс (BizFinance).

Алгоритм придбання наступний:

 • Написати лист на info@accessfinance.group про ваше бажання придбати папери з прив'язкою до долару.
 • Придбати облігації через Універ (мінімальний лот - 100 облігацій).
 • Відправляєте копії документів для оформлення договору (паспорт: 1, 2 стор, реєстрація, а також ІПН), кількість придбаних паперів, дата угоди.
 • Після ознайомлення з заповненим договором підписуєте через сервіс Вчасно.
 • Договір укладається на 1 рік, дохідність - 14% річних до оподаткування.

Висновки

Інвестування в гривні несе за собою інфляційний ризик, тому реальна дохідність може бути набагато нижчою. Купуючи корпоративні облігації інвестор має перевірити фінансовий стан компанії, її поточну діяльність, у тому числі у публічному просторі.